Tampónový tisk je nepřímá metoda tisku z hloubky, při které se pomocí speciálního barevníku plní fotochemicky vyleptané ploché klišé – tisková forma. Naplněné klišé se setře ocelovou stěrkou, která je součástí barevníku, tak, aby barva zůstala pouze na vyleptaných místech. Tato barva se poté nabere na tampon ze silikonového kaučuku, kterým se přenese na potiskovaný předmět.

Technologie tampónového tisku je výjimečná tím, že jí lze potisknout i nerovné a různě oblé plochy. Plasticita tampónu, dokáže vyplnit i strukturovaný povrch. Tisk zachová dostatečnou čitelnost textů a grafických prvků s minimální tloušťkou čáry 0,06 mm.