Sítotisk (průtisk) je možno rozdělit na další obory činnosti, a to na sítotisk jako produkční tiskovou techniku, serigrafii (což je umělecká forma sítotisku, kde je vždy nějakým způsobem přítomna ruka výtvarníkova, ať při tisku či při konečném dotváření výsledku) a na oblast filmového tisku, který slouží téměř výhradně k potisku látek v textilním průmyslu.

Sítotisk je tisková technika založená na protlačování barvy průchodnými místy obrazové šablony. V současnosti se nejvíce používají dva typy sítotisku. Jednak je to konvenční způsob, kdy je průtisková šablona kontaktně přiložena na potiskované médium a přes ni se ručně, mechanicky nebo automaticky pohybuje stěrač. Druhý způsob se nazývá modifikovaný a pracuje s pevným stěračem. Barva se protlačuje tak, že se pohybuje celá sítotisková forma, včetně tlakové desky s naloženým potiskovaným materiálem.

Existuje ovšem i rotační sítotisk, kdy se potiskované médium pohybuje mezi dvěma válci, z nichž jeden je tvořen sítí a uvnitř něj je pevný stěrač; tento způsob je téměř výhradně používán při potisku textilu (tím se rozumí potisk látky v nekonečném pásu, ne potisk triček a reklamních předmětů).

Rotační sítotisk je technologie, kterou lze použít pro až celoobvodový potisk reklamních předmětů, jako například kuličková pera, hrnky a podobně. Tato technologie se stává velmi zajímavou u velkých zakázek, kde může být cena za potisk znatelně nižší než u běžného tampónového tisku. Pro objemově malé zakázky je cenově nepřijatelný z důvodu vysokých nákladů na přípravu tisku (výroba různých přípravků pro uchycení a pod.).

V sítotisku se více než v jiných tiskových technikách využívá přímých barev. Sítotisk umožňuje tisknout na celou škálu různých médií, papír nevyjímaje. Velmi často se ho využívá k nanášení laku na tiskoviny vytištěné například ofsetem. Díky použití sítotisku při nanášení laku je možné lakovat jenom určité vybrané části (tzv. parciální lak) a také je možné nanášet lak v poměrně velké vrstvě, což umožňuje vytváření zajímavých efektů. Pomocí sítotisku se nejčastěji lakuje UV lakem.