Podstata této technologie spočívá v tom, že se ohřátá raznice s motivem otiskne za vysoké teploty a tlaku na reklamní předmět, buď přes fólii, nebo přímo.

Touto metodou se přenáší především zlaté, nebo stříbrné folie. Sice je to finančně náročnější systém než tampónový tisk, ale výsledek je rozhodně kvalitnější. Je možné namítnout, že barvy jako je zlatá, nebo stříbrná je možné na předmět natisknout i jiným a levnějším způsobem. Takového lesku, jakého docílíme ražbou kovovými fóliemi, však nikdy tiskem pigmentovanými barvami nedocílíme.

Mimi různé barevné fólie je možné razit i tak zvaným způsobem na slepo, tedy bez fólie. Tento způsob ražby se nejvíce využívá u kožených reklamních předmětů.