Gravírování je technologie, která umožňuje nesmazatelné značení nebo rytí do různých druhů materiálů.

V zásadě se jedná o vytvoření nápisu, loga, ornamentu či jiného znamení odebráním materiálu.

Původně rytí sloužilo ke zdobení a výrobě různých ozdobných předmětů, přičemž rytci používali různě tvarovaná rydla a čakany. Později se začalo rytí (gravírování) využívat k výrobě firemních štítů, informačních tabulí, tiskařských štočků a raznic.