Tyto technologie jsou zajímavé svým uplatněním, a to zejména u kovových nebo dřevěných reklamních předmětů.

V případě elektrochemického leptu se však nejedná o tisk barvou jako takový, ale o elektrochemické narušení povrchu kovového předmětu. Takto provedený lept je odolnější oproti opotřebení a pro dražší kovové předměty je vhodnější než tampónový potisk dvousložkovou barvou.

V případě laseru se jedná o vpalování motivů do předmětu pomocí počítačem řízeného laserového paprsku. Velmi zajímavých výsledků je možné dosáhnout u světlého dřeva nebo lakovaných mosazných předmětů.